Klubbens adresse:

Vestoppland Harehundklubb

Postboks 50

2853 REINSVOLL

 

Lover for Vestoppland HHK vedtatt 15.03.2018.

Historikk

Ottar Ringstad ble i 1958 oppfordret av leder for NHKF Halvor Svenkerud, om å ta et initiativ for etablere en harehundklubb på vestsiden av Mjøsa. Ottar Ringstad tok opp hansken, og sammen med John Myhre inviterte han interesserte til et møte på Osbakken Kafé og Pensjonat, 7. desember 1958. Til møtet kom før nevnte Svenkerud i Norske Harehundklubbers Forbund, samt forbundets sekretær, overrettssakfører Henry W. Andresen. De orienterte om harehundklubbenes virksomhet, og viste filmer fra både utstillinger og jaktprøver.

På dette møtet på Osbakken tegnet 41 personer seg som interesserte i å bidra til stiftelse av en harehundklubb i Vestoppland. Møtedeltagerne på Osbakken valgte et interimsstyre på 10 mann som skulle forberede den konstituerende generalforsamlingen.

I dette interimsstyret ble Ottar Ringstad formann, Leif Løkken, nestformann og Harald P. Sivesind sekretær. De øvrige medlemmene var Karsten Sveen, Anders Sæthe, Einar Stubberud, Håkon M. Svendsrud, Andreas Solberg, Erling Midtbu og Sigurd Langedal.

Møtet diskuterte navnespørsmålet, og det var enighet om at klubben skulle hete Vestoppland Harehundklubb.

I januar 1959 la det fram forslag til vedtekter for klubbens virksomheter. Den første generalforsamlingen ble holdt i mars 1959. Der ble forslaget til vedtekter bifalt. Samtidig ble det valgt styre bestående av sju mann. I dette første driftsåret satt Halvdan Foss som formann, med øvrige styrerepresentanter: Kjell Torkehagen, Harald P. Sivesind, John Myhre, Leif Løkken, Karsten Sveen og Oscar Kvernsveen.

 

Osbakken 1974, 15-års jubileum. Æresmedlemmer

Navn:

Funksjon:

E-mail:

Tlf.:

Per Harald Sivesind

 

Formann

phsi@online.no

95110101

Vegar Sølvsberg

 

Nestformann

vegar_soelvsberg@yahoo.no

95803628

Espen Stende

 

Kasserer

espen.stende@syljuaasen.no

40013759

Endre Sivesind

 

Sekretær

endre.sivesind@nammo.com

41437027

Jan Erik Lien

Styremedlem,

leder jaktprøvekomite

jan.erik.lien@nammo.com

92241982

Anne Røise

Styremedlem,

leder utstillingskomite

fenja@live.no

92853121

Roy Tveit

 

Styremedlem

roy-tv@online.no

90658672

Per Østbye

 

Styremedlem

per.ostby@rab.raufoss.com

41202961

Kim Alund

 

1. vara

kim-alund@hotmail.com

90100483

Arild Nybakke

 

2. vara

arild.nybakke@veolia.com

97128636

Arnfinn Kristiansen

 

Leder valgkomite

 

97677147

 

 

Leder finanskomite

 

 

Kim Alund

 

Leder dressurkomite

kim-alund@hotmail.com

90100483

Leif Løkken, Harald P. Sivesind,

Ottar Ringstad, Karsten Sveen og John Myhre

Vestoppland Harehundklubb

Stiftet 1959

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo Vestoppland HHK’s styre 2018:

 

 

Ønsker du å støtte oss med din grasrotandel så er organisasjonsnummeret vårt 994 487 841

 

VHHK.NO © 2005 • Sidene er utarbeidet av Webmaster Serviceinnlandet v/Bergli

Sidene oppdateres av Per Harald Sivesind